Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sejpol-buty.pl

INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie sklepu internetowego .sejpol-buty działającego pod adresem www.sejpol-buty.pl jest SEJPOL-Janusz Skuza z siedzibą 03-464  Warszawa pl. Hallera 10 NIP 9520014800

1. Założenia ogólne

 1. Sklep internetowy www.sejpol-buty.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Zamówienia można składać caly tydzień przez 24 godz. na dobę.
 3. Warunkiem przeprowadzenia transakcji jest wypełnienie formularza i potwierdzenie go przez sprzedawcą telefonicznie lub e-mailowo (w przypadku płatności za pobraniem).
 4. Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają VAT (cena brutto). O łącznej cenie (wraz z podatkiem) produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także kosztach dostawy, klient jest informowany na stronie sklepu internetowego podczas składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową kupna sprzedaży. Cena jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych na jego stronie.
 5. Standardowo wystawiany jest paragon, który jest dowodem zakupu. Na życzenie klienta wystawiona może być również faktura VAT. Klienci dokonujący zakupów w sklepie internetowym wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
 6. Aby dokonać zakupu w sklepie nie jest wymagane założenie konta, natomiast wymagane jest podanie podstawowych danych, w tym danych osobowych., umożliwiających kontakt i wysyłkę towaru.
 7. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało potwierdzone i wysłane
 8. Zamówienia złożone w piątek po godz. 14.00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od godz 10 w pierwszym najbliższym dniu pracy.
 9. Jeżeli płatnośćw (przypadku formy płatności za towar online) nie nastąpi maksymalnie do 10 dnia od złożenia zamówienia, automatycznie zamówienie zostanie anulowane. Jest to jednoznaczne z rozwiązaniem umowy kupna-sprzedaży. Kupujący otrzyma od nas e-maila z informacją o zaistniałej sytuacji i przyczynie anulowania zamówienia.
 10. Bezpieczeństwo naszych transakcji zapewnia portal www.payu.pl
 11. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 12. Nie przyjmujemy paczek wysłanych na nasz koszt oraz paczek wysłanych do nas za pobraniem.

2. Warunki wysyłki i platności

 1. Wysyłka odbywa się codziennie (z wyjątkiem sobót i niedziel), Pocztą Kurierską Poczty Polskiej, priorytetem.
 2. Dostawa produkt jest dostępna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Termin dostawy produktu do klienta wynosi do 7 dni roboczych o daty złożenia zamówienia przez klienta .
 4. Koszty standardowej wysyłki (przesyłka priorytetowa Pocztą Polską na terenie Polski) ponosi kupujący 10 PLN.
 5. Koszt wysyłki za pobraniem wynosi 14 PLN (koszt wysyłki jest staly – niezależnie od ilości zamawianych w ramach jednego zamówienia produktów).
 6. Sklep Sejpol-buty.pl zastrzega sobie prawo zmiany kosztów wysyłki w przypadku ewentualnych zmian stawek za przesylki w obrocie Poczty Polskiej.
 7. Umożliwiamy także odbiór złożonego zamówienia w naszym sklepie mieszczącym się przy Pl. Hallera 10 w Warszawie
 8. Współpracujemy z serwisem bezpieczne płatności internetowe www.payu.pl, , dzięki któremu można dokonać płatności za zamówiony towar poprzez między innymi:
  – przelew z mBanku (mTRANSFER)
  – przelew z Inteligo (Płacę z Inteligo)
  – przelew z MultiBanku (MultiTransfer)
  – przelew z Banku Zachodniego WBK (Przelew24)
  – przelew z Nordea Bank Polska (Płać z Nordea)
  – przelew z ING Banku Śląskiego
  – przelew z Banku Pekao S.A. (Pekao 24)
  – przelew z Banku Millenium (MilleNet)
  – karty kredytowe akceptowane przez PolCard i eCard (VISA, MasterCard, Diners Club i wiele innych)
 9. Lub przelewem na konto: 11 1140 2017 0000 4702 0622 3145

3. Zwroty i wymiany

ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT TOWARU

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
 2. pisemnie na adres: Sejpol pl. Hallera 10  03-464 Warszawa
 3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sejpol@op.pl;
 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Zwroty i wymiana. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu dostarczenia towaru do Konsumenta.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy.produktu. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach termin ten może się wydłóżyć do 14 dni. (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Sejpol Pl. Hallera 10  03-464 Warszawa
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
 11. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 12. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu.
 13. W przypadku jeżeli zwrócony towar będzie niekompletny, uszkodzony lub będzie nosił ślady eksploatacji, klient zobowiązany będzie do naprawienia wynikającej stąd szkody. Sprzedawca ma prawo potrącić wartość odszkodowania z kwoty zwracanej klientowi.

Pytania oraz powiadomienia dotyczące zwrotu prosimy kierować na adres email sejpol@op.pl

WYMIANA

 1. Sklep umożliwia Klientom wymianę zakupionego towaru, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, iż towar nie odpowiada Klientowi. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na inny (ten sam towar w innym rozmiarze lub inny model).
 2. Zgłoszenie chęci wymiany towaru następuje poprzez oświadczenie złożone na piśmie lub w formie elektronicznej oraz odesłanie towaru które musi nastąpić do 14 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminu będzie podstawą nieuwzględnienia oświadczenia o wymianie towaru.
 3. Prawo wymiany dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie, (tzn. towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony). W przypadku stwierdzenia, że towar lub towary były eksploatowane, Sklep może nie uwzględnić wniosku o wymianę i odesłać towar lub towary klientowi na jego koszt.
 4. W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, Klient ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki lub w obecności Kuriera otworzyć przesyłkę. Jeżeli towar również nosi ślady uszkodzenia należyw pierwszej kolejności ten fakt zgłosić sprzedawcy za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie a następnie odesłać towar do Sklepu. Sklep zwróci Klientowi wszelkie koszty związane z niezrealizowaną z tego powodu umową kupna-sprzedaży, a o ile to możliwe sklep ponownie wyśle zamówiony przez Klienta towar.
 5. W przypadku Wymiany Klient powinien odesłać towar wraz z oryginałem dowodu zakupu na swój koszt na adres: Sejpol pl. Hallera 10  03-464 Warszawa

Pytania oraz powiadomienia dotyczące wymiany prosimy kierować na adres email sejpol@op.pl

4. Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  1. pisemnie na adres: Sejpol Pl. Hallera 10 03-464 Warszawa
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sejpol@op.pl
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres Sejpol pl. Hallera 10  03-464 Warszawa.
 7. Prośba o dostarczenie Produktu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707
  4. W przypadku kwestii spornych Klient ma prwo wyboru co do siedziby właściwego sądu roztrzygającego spory.

Reklamacji nie podlegają:

a) uszkodzenia mechaniczne (podarcia, obtarcia, obicia itd.) powstałe z przyczyn innych niż wada tkwiąca w obuwiu,
b) uszkodzenia wynikłe z niedopasowania modelu do budowy ciała,
c) uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,
d) uszkodzenia wynikłe z normalnego zużywania się towaru,
e) uszkodzenie wynikłe z powodu używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem,
f) zastrzeżenia w zakresie wygody towaru, chyba że wynikają z cech towaru, o których istnieniu Sklep zapewniał,
g) odbarwienia spowodowane z niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją towaru

Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres poczt elektronicznej email: sejpol@op.pl

5. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie sejpol-buty.pl zarejestrowanym pod domeną o nazwie www.sejpol-buty.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień powyższego regulaminu

ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW!!!

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu