Zwroty i wymiana

 Prawa konsumenta

Odstąpienie od umowy / Zwrot towaru

W naszym sklepie przywiązujemy wielką wagę do przestrzegania praw konsumentów i zapewnienia naszym klientom nie tylko wysokiej jakości produktów, ale również przejrzystości i bezpieczeństwa zakupów. Zrozumienie Twoich praw jako konsumenta jest kluczowe, abyś mógł dokonywać świadomych wyborów i korzystać z przysługujących Ci możliwości w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości związanych z zakupami.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT TOWARU

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
 2. pisemnie na adres: Sejpol Pl. Hallera 10  03-464 Warszawa

 3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sejpol@op.pl;
 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Zwroty i wymiana. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu dostarczenia towaru do Konsumenta.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy.produktu. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach termin ten może się wydłóżyć do 14 dni. (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Sejpol ul. Pl. Hallera 10,  03-464 Warszawa
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
 11. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 12. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu.
 13. W przypadku jeżeli zwrócony towar będzie niekompletny, uszkodzony lub będzie nosił ślady eksploatacji, klient zobowiązany będzie do naprawienia wynikającej stąd szkody. Sprzedawca ma prawo potrącić wartość odszkodowania z kwoty zwracanej klientowi.

Pytania oraz powiadomienia dotyczące zwrotu prosimy kierować na adres email sejpol@op.pl

WYMIANA

 1. Sklep umożliwia Klientom wymianę zakupionego towaru, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, iż towar nie odpowiada Klientowi. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na inny (ten sam towar w innym rozmiarze lub inny model).
 2. Zgłoszenie chęci wymiany towaru następuje poprzez oświadczenie złożone na piśmie lub w formie elektronicznej oraz odesłanie towaru które musi nastąpić do 14 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminu będzie podstawą nieuwzględnienia oświadczenia o wymianie towaru.
 3. Prawo wymiany dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie, (tzn. towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony). W przypadku stwierdzenia, że towar lub towary były eksploatowane, Sklep może nie uwzględnić wniosku o wymianę i odesłać towar lub towary klientowi na jego koszt.
 4. W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, Klient ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki lub w obecności Kuriera otworzyć przesyłkę. Jeżeli towar również nosi ślady uszkodzenia należyw pierwszej kolejności ten fakt zgłosić sprzedawcy za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie a następnie odesłać towar do Sklepu. Sklep zwróci Klientowi wszelkie koszty związane z niezrealizowaną z tego powodu umową kupna-sprzedaży, a o ile to możliwe sklep ponownie wyśle zamówiony przez Klienta towar.
 5. W przypadku Wymiany Klient powinien odesłać towar wraz z oryginałem dowodu zakupu na swój koszt na adres: Sejpol Pl. Hallera 10,  03-464 Warszawa

Pytania oraz powiadomienia dotyczące wymiany prosimy kierować na adres email sejpol@op.pl

    Zapraszamy

    do świata bezpiecznych zakupów! 

    W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich praw jako konsumenta, nasz zespół jest do Twojej dyspozycji. Zapewniamy wsparcie i doradztwo, aby każde Twoje zakupy w naszym sklepie były w pełni satysfakcjonujące. Pamiętaj, że jesteśmy tu, aby Ci pomóc i odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości.

    Obuwie
    Damskie

    Obuwie
    Męskie

    Obuwie
    Dziecięce

    Kategorie

    Bogata oferta

    Nasza oferta obejmuje różnorodne rodzaje obuwia, od eleganckiego po sportowe, spełniając oczekiwania klientów w każdym wieku.

    Obuwie profilaktyczne?

    Oferujemy doskonałe obuwie profilaktyczne dla dzieci
    i osób po urazach.

    Wkładki medyczne

    Powiedz nam o swoich potrzebach,
    a my zaproponujemy najlepsze
    rozwiązania.

    Kupuj wygodnie on-line

    Dbając o wygodę naszych
    klientów, uruchomiliśmy
    sklep internetowy.

    0
     0
     Twój koszyk
     Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu